Tabliczka mnożenia

Kolorowa tabliczka mnożenia idealna dla każdego! Wydrukujcie i wklejcie ją do zeszytu. Na pewno nie raz z niej skorzystacie w trakcie lekcji!

Informacje
Przedmiot: Matematyka

Udostępnij materiały i pomóż innym w nauce!